Een aantal jaren geleden hebben mensen uit de Dintherse gemeenschap, waaronder leden van de harmonie, een Stichting Vrienden van Harmonie Sint Servaes opgericht. Zij dragen financieel bij aan onze muziekvereniging, waar het gaat om grote kostenposten als opleiding van nieuwe muzikanten, aanschaf en onderhoud van instrumenten en uniformering. De doelstelling van de stichting is het inzamelen van geldmiddelen het in stand houden van onze muziekvereniging en haar functioneren te bevorderen.

Vrienden van Servaes betalen een jaarlijkse bijdrage van € 45,00. Dit wordt inmiddels door ongeveer 150 leden overgemaakt.

Indien u onze muziekvereniging een warm hart toedraagt en ook financieel wilt steunen kunt u ook Vriend worden. U kunt dan contact opnemen met het bestuur van Vrienden van Harmonie Sint Servaes, via email: stichtingvriendenmuziekverenigingservaes@ziggo.nl. Ook kunt u contact opnemen met ons secretariaat via secretaris@muziekverenigingservaes.nl. Wij sturen uw belangstelling voor de Stichting Vrienden van Servaes dan door.

Alvast bedankt.