De allereerste foto van de harmonie

In het jaar 1930 werd de kerkelijke fanfare St. Servaes opgericht. In het vroege voorjaar van 1930 organiseerde de initiatiefnemer kapelaan Sanders een bijeenkomst waarbij verschillende personen uit meerdere organisaties werden uitgenodigd om te komen tot oprichting van een fanfare, daar het gemis van een muziekgezelschap reeds lang werd gevoeld. Op deze bijeenkomst werd besloten om gelden in te zamelen. Dit was, aangezien de crisistijd reeds was aangebroken, toch een groot succes. Een bedrag van Fl. 1023,- werd bijeengebracht.Direct hierop werd ook begonnen met een ledenwerving. Een kleine 30 mensen  gaven zich hiervoor op. Deze kregen hun eerste opleiding van mijnheer de Groot, daar de meesten nog geen noot muziek kenden. Direct werd uitgezien naar de aankoop van de nodige muziekinstrumenten. Deze werden aangekocht bij de firma Kessels uit Tilburg: 21 stuks en 6 in bruikleen voor de som van fl. 923,55.

Na de uitgifte der instrumenten kreeg kapelaan Sanders de leiding bijgestaan door Antoon Kuijs. Een definitief bestuur werd gekozen met als voorzitter de heer de Groot, L. Dirkx als secretaris-penningmeester, verder M. Barten, C. van Eerd en M. van Zutphen. Kapelaan Sanders als geestelijk adviseur.

Als eerste ere-voorzitter werd benoemd pastoor Der Kinderen en als eerste beschermheer burgemeester Wagenaar.

In het voorjaar van 1931 kwam het korps voor de eerste keer buiten ter gelegenheid van een diamanten huwelijksfeest. Dinther had zijn eigen “muziek” . Er werd al gauw uitgezien naar een nieuwe directeur. Deze werd gevonden in de persoon van de heer Michels uit Rosmalen, een oud-directeur van de Oost-Indische muziekkapel.

Direct hierop werd de fanfare reeds omgezet in een harmonie. Een zestal klarinetten werden hiervoor aangeschaft. Als clubhuis werd gekozen café N. Meulensteen.In 1932 werd aangesloten bij de R.K. Bond van Muziekgezelschappen in het bisdom Den Bosch.

In het voorjaar van 1932 werd door N. Meulensteen een nieuwe muziekkiosk aangeboden.Op 24 mei 1936 werd voor de eerste maal deelgenomen aan een muziekconcours te Heeswijk. Een eerste prijs werd in de wacht gesleept.In 1937 werd C. Nelissen als bestuurslid gekozen. Verder werd ook reeds een muziek- en toneel- avond georganiseerd, welke ook in latere jaren steeds een succes waren.

De oorlog was inmiddels uitgebroken en na veel strubbelingen met de Kultuurkamer dook de harmonie in begin 1943 onder. De instrumenten werden opgeslagen ten huize van C. Nelissen, waar ze het hebben overleefd, alleen de vlag werd vernield.Bij de bevrijdingsfeesten in 1945 trad onze harmonie weer voor de eerste maal op. Het ergste was dat twee muzikanten niet konden terugkeren, nl. Harrie van Iperen en Jan Verhagen, die door oorlogshandelingen waren omgekomen.

Om gezondheidsredenen trad in 1949 dhr. Michels af als directeur. De heer Moors werd aangesteld als instructeur en de heer Croonen als directeur. In 1950 werd dhr. A. v.d. Heijden uit Haarsteeg aangesteld als nieuwe directeur.

Op 22 mei 1952 ging men reeds op concours te Vierlingsbeek. Een eerste prijs werd behaald. Op 14 mei 1953 werd deelgenomen aan het muziekconcours te Heeswijk en wel met een groot succes: men behaalde hier in de 2e afdeling een 1e prijs met lof der jury en daarnaast de directeursprijs voor de heer van der Heijden wegens het behalen van het hoogst aantal punten van het concours. Op 31 juli 1954 werd deelgenomen aan het muziekconcours te Maarssen. Hier behaalde men ook een 1e prijs in de eerste afdeling. In 1955 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan organiseerde men een groot muziekfeest. Er was een geweldige belangstelling, alhoewel men het weer niet mee had.

In 1959 kreeg men nieuwe uniformen, wel tweedehands van de KLM uit Amsterdam. Dit door bemiddeling van de heer C. Van Beekveld en de heer v.d. Ploeg uit Amsterdam. Door Jan Gordijn werden deze van een nieuw uitmonstering voorzien en de harmonie was geüniformeerd.

In 1958 werd de drumband opgericht.

De drumband 1958

In 1963 werd de boerenkapel De Skuppestelen opgericht en ging de drumband voor de eerste keer op concours in Druten. Een eerste prijs in de tweede afdeling was hun deel.

Serenade 1963

Op 23 september 1968 behaalde de harmonie te Neerkant op het federatief concours een 1e prijs met promotie.

Harmonie 1970

In 1973 ging men naar Den Dungen om deel te nemen aan het federatief concours. Een 1e prijs met promotie naar de eerste afdeling.

Op 22 juni 1974 werden de muzikanten in nieuwe uniformen gestoken. Tevens werd een nieuw vaandel aangeboden vervaardigd door Jet Barten, Marie van Sleuwen en mevrouw Lebeaux.  Ook werd er in dat jaar een nieuwe blaaskapel opgericht door Jan van Zutphen. De naam van de blaaskapel was “Jan en zijn Kornuiten” later veranderd in “De Kornuiten”.

Wim Hermans in 1974

Op 20 juni 1976 weer op concours naar Sambeek. In de eerste afdeling een dikke eerste prijs. De drumband nam deel aan een concours in Nijnsel en behaalde een tweede prijs.

Op 11 juni 1978 op het federatief concours te Sint-Michielsgestel. In de eerste afdeling een dikke 1e prijs met promotie. Zo promoveerden we naar de afdeling uitmuntendheid.
In Sambeek behaalde de drumband een eerste prijs in de derde divisie.

In 1980 werd het 50-jarig jubileum op grootse wijze gevierd in een feestweek van 31 mei t/m 8 juni.

Het gemeentebestuur schonk de vereniging een mascotte in de vorm van de bok “Waggie”. Helaas haalde de mascotte het einde van het jubileumjaar niet.

In 1981 werd er van dirigent gewisseld. Dhr. Merkx werd de nieuwe dirigent. Een jaar later in 1982 werd duidelijk dat de chemie tussen dhr. Merkx en het orkest niet optimaal was en daarom verlaat hij de repetitie.
Voor de drumband ging dhr. Brands als instructeur aan de slag.

Dhr. Leo Boeyen werd in het voorjaar van 1983 aangesteld als nieuwe dirigent. In het najaar vierde de drumband het 25-jarig jubileum.

De drumband in 1983

In november behaalt de harmonie een eerste prijs in de afdeling Uitmuntendheid.

1985 is het oprichtingsjaar van de Stichting Vrienden Harmonie St. Servaes.

De Harmonie gaat in 1987 weer op concours en behaalt wederom een eerste prijs in de afdeling Uitmuntendheid.

1988
De Harmonie sleept op het Kringfestival in Uden de eerste prijs in de wacht.

In 1990 wordt op grootse wijze het 60-jarig jubileum van de Harmonie gevierd.

De harmonie en de drumband in 1990

In de week van 31 augustus tot 9 september viert de vereniging op grootse wijze het 60-jarig jubileum. In een grote feesttent worden er een hele week lang activiteiten georganiseerd waaronder een optreden van Corry Konings en een popfestival. Ook presenteren de Harmonie en de Drumband zich in hun nieuwe uniformen. Tot slot wordt er nog gewonnen op het Kringfestival in Zijtaart.

Eerste muzikale wandeling in nieuwe uniformen

In 1991 wordt het jeugdorkest van de Harmonie opgericht. In oktober gaat de vereniging op repetitieweekend in Gramsbergen ter voorbereiding van het concours voor de Harmonie in november. Op 17 november behaalt de Harmonie in Etten-Leur een eerste prijs met promotie in de afdeling Uitmuntendheid zodat ze promoveren naar de Ere-afdeling.

Op concours in Etten-Leur

In 1992 wordt voor de derde keer het Kringfestival gewonnen. Ditmaal weer in Zijtaart. De beker kon nu definitief mee naar huis. De Drumband behaalde een zeer verdienstelijke tweede prijs. In oktober gaat de Drumband op concours in Goirle en behaalt een 2e prijs.

1997
De Drumband viert haar 40-jarig jubileum. In oktober gaan ze op concours in Someren en behalen een 1e prijs in de 3e divisie.

De drumband in 1997

De Harmonie gaat in november op concours in Etten-Leur en behaalt een 1e prijs in de ere-afdeling.

Carnavalsoptocht 1999

De harmonie viert haar 70-jarig bestaan d.m.v. de organisatie van o.a. een Slagwerkdag, Aa en Dommelconcert en Rabocup.
Het hoogtepunt van het jaar is echter de Night of the Proms.


Night of the Proms 2000

Serenade op kasteel Heeswijk in 2000

2001
Het Harmonieorkest gaat op concours in Veldhoven en behaalt een 1e prijs in de ere-afdeling.

2002
De drumband wint de 1e prijs in groep 2 bij de Jumbo Cup in Zijtaart.

2003
De drumband wint de 1e prijs in groep 2 bij de Jumbo Cup in Heeswijk en behaalt het hoogste aantal punten van het weekend.
In December behalen ze op het concours in Etten-Leur een 1e prijs met promotie naar de 2e divisie.

Drumband op concours in Etten-Leur

2004
Als gevolg van het resultaat op het concours in 2003 gaat de drumband naar de Nederlandse Kampioenschappen in Nederweert en behalen daar een 3e prijs.
De drumband behaalt de 1e prijs bij de Jumbo Cup in Zijtaart en krijgt tevens de persprijs.
Het harmonieorkest neemt na 23 jaar afscheid van haar dirigent Leo Boeyen. Voor hem in de plaats komt Gert-Jan Rongen.

2005
De harmonie viert haar 75-jarig jubileum d.m.v. de organisatie van D(rum)-Day, een TMF-avond voor de jeugd, Dinther Proms, een Jubileumconcert en een Goederen en Dienstenveiling. Tevens wordt de vereniging door de vrienden van Servaes in een nieuw uniform gestoken.

Complete vereniging in nieuw uniform

Dinther Proms 2005

2006
Op 26 november behaalt het harmonieorkest o.l.v. Gert-Jan Rongen 80,92 punten op het concours in Veldhoven. Dus een mooie 1e prijs in de 2e divisie.

Op 9 december behaalt de slagwerkgroep op het concours in Etten-Leur o.l.v. Tonn van de Veerdonk 84 punten. Bijna promotie naar de 1e divisie.

-Foto Concours slagwerkgroep 2006-
Concours slagwerkgroep 2006

2008
In februari neemt het harmonieorkest afscheid van haar dirigent Gert-Jan Rongen. Het dirigeerstokje wordt overgenomen door Eric Swiggers.
De slagwerkgroep viert d.m.v. een reünie en een muziekfeest haar 50-jarig jubileum. Nieuwsbrief 14 2008

Het Harmonieorkest wint op 2 november de 1e prijs in de 1e groep van de Jumbo-cup.
De slagwerkgroep wint op 2 november de 1e prijs in  groep 2 categorie slagwerk van de Jumbo-cup.

2009
Op 8 november is het harmonieorkest winnaar van de Jumbo Cup.
De slagwerkgroep wint op 8 november de 1e prijs in  groep 2 categorie slagwerk van de Jumbo-cup.

2010
De harmonie viert haar 80-jarig jubileum d.m.v. de organisatie van een Nieuwjaarsconcert op zondag 10 januari, Promsconcerten op 23 en 24 april, een jeugddag met BZB op 25 april en tevens op 25 april een korenavond. Het jubileum wordt afgesloten met een jubileumdag op 18 juli.

Promsconcert


Korenavond


Jeugdmiddag

Een mooiere afsluiting van het jubileumjaar is niet denkbaar. Op 7 november wint het harmonieorkest weer de Jumbo Cup en de slagwerkgroep wordt weer 1e in groep 2.

En alsof het nog niet genoeg is promoveert de slagwerkgroep op 11 december naar de 1e divisie. Ze behaalden op het bondsconcours in Etten-Leur maar liefst 88,75 pt.

2011
Op 11 december gaat het harmonieorkest o.l.v. Eric Swiggers op concours in Etten-Leur en behaalt 83,25 pt. Een dikke 1e prijs in de 2e divisie.

2012
Op 13 januari nemen we afscheid van ons lid Bernard van der Sangen in een afscheidsdienst in de Sint Servatiuskerk in Dinther.

Van donderdag 17 t/m zondag 20 mei gaat Sint Servaes op een buitenlandse reis. Vier dagen lang verblijft de vereniging met bijna 100 leden in het Oostenrijkse Biberwier in het hotel Alpina Regina. Naast leden van het harmonieorkest en de slagwerkgroep met partners gaan ook Ere-leden met partners mee. Het wordt een onvergetelijke ervaring, niet in de laatste plaats door het vermakelijke gastvrouwschap van Regina Orgler en haar man Martien Vissers.
We hebben twee concerten in het nabijgelegen Grän en in de muziekkiosk in Biberwier. De laatste avond hadden we een afscheidsfeest in de bar van hotel Alpina Regina, waar René Habraken en Ton van de Veerdonk (The Fancy Gents) een verrassingsoptreden gaven. Een onvergetelijke reis.

2013
In het voorjaar van 2013 worden de gesprekken afgerond met de Abdij van Berne om hun oude drukkerij achter de abdij te gaan huren en om te bouwen tot een eigen verenigingsgebouw. In juli starten de voorbereidingen met heel veel hulp uit eigen geleding, onder de bezielende leiding van projectleider Carel van Sleuwen.
Op 8 juni 2013 houden we een bijzonder concert in de tuinzaal van verzorgingshuis Laverhof in Heeswijk-Dinther. We vieren het 75 jarig muziekjubileum van ons Ere-lid Harrie Smits.

2014
Op donderdag 23 januari houden we onze laatste repetitie in zaal de Toren in Dinther. Het harmonieorkest verkast na ruim een halve eeuw naar het nieuwe verenigingsgebouw in Heeswijk.

Op 22 juni houden we de opening van ons nieuwe verenigingsgebouw wat door pastor en Norbertijn Joost Jansen wordt gedoopt tot De Muziekfabriek. Naamgever is de dirigent van ons opleidingsorkest en al jarenlang verdienstelijk trompettist van het harmonieorkest Arian Deckers.

Op 5 augustus nemen we afscheid van ons Ere-lid Harrie Smits, die op 88 jarige leeftijd overlijdt. Drie dagen later nemen we afscheid van ons lid Twan Smits, die 41 jaar jong overlijdt aan de vreselijke ziekte ALS. Midden in de zomervakantie zijn we twee keer met de vereniging present bij de beide afscheidsvieringen.

2015
Op 30 en 31 oktober gaat het dak eraf van sporthal de Zaert tijdens Viking Dinther Proms. Bijna 1500 muziekliefhebbers genieten van onze vereniging samen met popkoor Enjoy en diverse solisten.
Op zondag 1 november houden we een event Jong ontmoet Oud, waarin jeugdorkesten en seniorenorkesten uit de regio optreden.

2016
Na bijna zeven jaar nemen we afscheid van dirigent Eric Swiggers. Adri Verhoeven volgt hem in het voorjaar van 2016 op.

Op vrijdag 11 maart nemen we afscheid van ons Ere-lid Wim Hermans, die op 90-jarige leeftijd overlijdt.

Op 24 maart bespreken we in de Algemene Ledenvergadering een nieuwe verenigingskoers.

De familie van Sleuwen levert weer twee nieuwe Ere-leden erbij. Na hun vader Harrie is het nu de beurt aan de zonen Carel en Peter. Zij worden op 17 juli tijdens het zomeravondconcert gehuldigd.

2017

In een buitengewone Algemene Ledenvergadering op 13 juli wordt als één van de uitkomsten van de nieuwe verenigingskoers ingestemd met de naamswijziging van de vereniging naar Muziekvereniging Servaes. Het logo wordt aangepast en er worden nieuwe uniformen in gebruik genomen: een lime-groen shirt met zwart jack.

Op 12 november speelt ons harmonieorkest op het concours in Enschede en behaalt in de Tweede Divisie een 1e prijs met 81,00 pt.