Tarieven

Contributie en lesgeld

De contributie voor het lidmaatschap van Muziekvereniging Servaes bedraagt €125,- (indien je geen muziekles volgt). De te betalen contributie en/of lesgeld zal via uw automatische machtiging worden geïncasseerd. Gespreid betalen is mogelijk, informeer hierover bij de penningmeester via penningmeester@muziekverenigingservaes.nl.

Voor leden die lessen volgen, gelden de volgen de tarieven:

Soort Inhoud Kosten
Leerling harmonieorkest 15 min contributie + lesgeld muziekschool € 338,-
Leerling harmonieorkest 20 min contributie + lesgeld muziekschool € 384,-
Leerling slagwerkgroep contributie + lesgeld slagwerk € 366,-
Spelend lid harmonieorkest en leerling contributie + lesgeld muziekschool € 303,-
Spelend lid slagwerkgroep en leerling contributie + lesgeld slagwerk € 294,-
Leerling blokfluitklas € 75,-

Met spelend lid wordt bedoeld degene die reeds speelt in het harmonieorkest of in de slagwerkgroep A of B.

Indien u geen gebruik maakt van een instrument dat eigendom is van Muziekvereniging Servaes hanteren wij een korting van € 32,-.

Volgen er binnen uw gezin meer dan 2 personen les, dan verleent de muziekvereniging een korting op het lesgeld van 20% voor het gehele gezin.