Pluim

De pluim van Servaes 2018

De Pluim van onze vereniging over het jaar 2018 gaat Lambert van der Ven.

Deze werd uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering van 21 maart 2019.

Voormalig voorzitter Lambert van der Ven heeft zich jarenlang ingezet als bestuurder van onze vereniging. De leden nomineerden Lambert van der Ven vanwege zijn deskundigheid en grote betrokkenheid bij de vereniging sinds vele jaren. In het begin als zeer betrokken ouder en echtgenoot bij het lidmaatschap van zijn kinderen en vrouw Dionne en sinds 2006 als zeer gewaardeerde bestuurder. De eerste 2 jaar in de rol van secretaris. Daarna hanteerde hij 10 jaar de voorzittershamer van onze vereniging. Lambert heeft in maart 2018 de voorzittershamer neergelegd om een stapje terug te doen. Daarmee kwam een einde aan 12 jaar bestuurlijke inzet door Lambert.

Leden waarderen Lambert van der Ven als mensenmens met talent voor het verbinden van mensen en partijen. Ook is er waardering voor zijn 100% inzet bij diverse commissies, waar hij zichtbaar met volle teugen van genoot. Enkele bijzondere projecten springen uit het oog. Zo stond het zoeken naar een verenigingsgebouw en daarna de verbouwing en inrichting van De Muziekfabriek onder zijn leiding. Ook was hij de kartrekker van de stuurgroep van diverse grote Promsconcerten. En de naamswijziging van Harmonie Sint Servaes naar Muziekvereniging Servaes heeft hij gecoördineerd. Gelukkig is Lambert ook na zijn aftreden als voorzitter nog steeds enorm betrokken bij onze vereniging.

De pluim van Servaes 2017

De Pluim van onze vereniging over het jaar 2017 gaat Gerard Gabriëls.

Deze werd uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering van 22 maart 2018.

Gerard is vele jaren actief geweest als bestuurslid, penningmeester van de vereniging. Hij heeft de financiële administratie naar een stevig hoger plan getild, waardoor deze zeer inzichtelijk werd. Als bestuurder is hij actief geweest in diverse commissies, zeker als penningmeester bij de donateursactie.

Gerard wordt in de nominaties geroemd om de prettige contacten en dat hij doet wat hij zegt. Daarbij is hij altijd op de achtergrond. Een aantal passende kernwoorden komen in de nominaties steeds terug: verbonden, bescheiden, betrouwbaar.

Gerard is nu vooral actief in de beheercommissie van De Muziekfabriek en neemt hier met name het onderdeel horeca voor zijn rekening. Hij is een echte kartrekker van de horeca en mobiliseert alle vrijwilligers voor de bardiensten en ook voor de concerten. Doet alle inkopen voor de bar en ook bij concerten zorgt hij dat alle facilitaire horecazaken zijn geregeld. Ook bij repetitiedagen voor bijvoorbeeld concoursen of belangrijke concerten regelt hij de catering. Hij komt ook steeds met nieuwe ideeën om zaken aan te pakken.

De pluim van Servaes 2016

De Pluim van onze vereniging over het jaar 2016 gaat naar het bestuur van de vrienden van Harmonie Sint Servaes.

Deze werd uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering van 31 maart 2017.

Het bestuur bestaat al jarenlang uit Jan van Gerwen (penningsmeester), Piet van de Ven (secretaris) en Gerard Barten, die als voorzitter van de Vriendenkring een sterke voorvechter is van het bewaken van het Cultureel Erfgoed van de Dintherse harmonie.In de nominaties waren voordrachten voor het Vriendenbestuur, maar ook voor individuele leden van het Vriendenbestuur. Nu Jan van Gerwen heeft aangegeven zijn werk voor het bestuur te beëindigen en Piet van de Ven het stokje op termijn wil doorgeven, was dit een goed moment om deze drie kanjers extra in het zonnetje te zetten.

Ieder van de drie heeft op zijn eigen manier ook individuele verdiensten voor de vereniging. Ook zijn zij onderdeel (geweest) van commissies of activiteiten van onze vereniging. Maar voor nu spreken we waardering uit voor het werk van Jan, Piet en Gerard als bestuurders van de Vriendenkring.

De Pluim is een erkenning voor jarenlange verdienste voor de vereniging en wordt door het bestuur toegekend op basis van door leden aangereikte nominaties. Met jullie doorzettingsvermogen en jullie niet aflatende inzet om mensen te enthousiasmeren Vriend te worden, leveren jullie een zeer belangrijke bijdrage aan onze vereniging. Zo heeft de Vriendenkring  in de afgelopen decennia op belangrijke wijze de vereniging ondersteunt met diverse muziekinstrumenten zoals onlangs nog de fagot, het buisklokkenspel en een serie trompetten, uniformen en niet te vergeten de jaarlijkse bijdrage aan de jeugdopleiding.

Bij de bekendmaking, maar ook bij de uitreiking van de Pluim viel de drie bestuurders een staand ovationeel applaus ten deel. Het werk, wat veelal achter de schermen gebeurt, krijgt met de uitreiking van de Pluim een meer dan verdiende waardering voor menselijke betrokkenheid in de gemeenschap. Hulde!

Over 2015 werd er geen pluim uitgereikt.

De pluim van Servaes 2014

De Pluim van onze vereniging over het jaar 2014 gaat naar Tiny Deckers.

Deze werd uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering van 26 maart 2015.

De nominatie voor Tiny Deckers is als volgt beschreven:
Het is best moeilijk om iemand voor de pluim 2014 te nomineren. Vooral als je maar naar één jaar kijkt. Ik heb echter iemand te nomineren die al meerdere jaren onopvallend zijn betrokkenheid bij het leerlingenorkest heeft. Zonder enige ophef of poeha of wat dan ook, is hij elke vrijdagavond te vinden op de achterste rij van dit gezelschap. Hij is dan ook de grote drijfveer voor alle jeugdige orkestleden, en dan uiteraard in het bijzonder een grote stimulans voor de saxofonisten in opleiding. Hij betrekt ook zijn eigen familie in dit orkest, want hij is dan ook nog de trotse vader van de dirigent en momenteel speelt zelfs zijn kleindochter ook al mee.
Naast dit alles heeft hij ook zijn steentje (of beter gezegd zijn houtje) bijgedragen bij het tot stand brengen van de muziekfabriek in de huidige staat, maar wat me daar het meest bijzondere van is bijgebleven is het feit dat hij in de periode dat de werkzaamheden in de muziekfabriek in volle gang waren, hij deze heeft moeten onderbreken i.v.m. hartklachten. Hij gunde zich echter maar amper genoeg tijd, zeg maar gerust te weinig tijd, om te herstellen, of hij was alweer aan het klussen. Hij was bang dat de verbouwing anders niet op tijd klaar was.
Bij deze man zit het verenigingshart op de goede plek. Ik heb het natuurlijk over: Tinus Deckers.

De pluim van Servaes 2013

De Pluim van onze vereniging over het jaar 2013 gaat naar Carel van Sleuwen.

Deze werd uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering van 20 maart 2014.

90% van de nominaties wees deze rasmuzikant aan als kandidaat. Zijn enorme staat van dienst werd daarbij niet eens direct genoemd, want van Sleuwen is ruim 47 jaar actief als muzikant. Maar met name zijn facilitaire en organisatorische kwaliteiten, gepaard aan zijn alleskunner-kluskwaliteiten maken hem een onmisbare schakel in de harmonie. Zeker in 2013 kon Carel zijn kwaliteiten goed kwijt. Eerst was hij de grote kartrekker van het Rock ’n Roll-concert, waarvan 750 toeschouwers in zaal Lunenburg in Loosbroek  op 15 maart 2013 genoten.
Maar zeker in de realisatie van het nieuwe verenigingsgebouw in de drukkerij van de Abdij van Berne heeft Carel zich opgeworpen als een creatieve, flexibele en altijd doorzettende projectleider. Hij heeft leiding gegeven aan het project, waar bijna 2000 uren vrijwilligerswerk in zijn gegaan in de periode vanaf juli 2013. Met zijn onverzettelijkheid heeft hij het verenigingsgebouw, wat afgelopen donderdag werd gedoopt tot ‘De Muziekfabriek’, gerenoveerd en aangepast naar een modern en goed afgewerkt verenigingsgebouw.

Na de uitgebreide loftrompet, die voorzitter Lambert van der Ven in de algemene ledenvergadering over Carel van Sleuwen stak, was een langdurige staande ovatie zijn deel. Hierna nam van Carel zelf het woord. Hij bedankte de vereniging voor de waardering, maar droeg zijn prijs op aan alle vrijwilligers die al die uren in ‘De Muziekfabriek’ hebben gestopt om er een mooi gebouw van te maken.

De pluim van Servaes 2012

De Pluim van onze vereniging over het jaar 2012 gaat naar Peter van Sleuwen.

Scheidend bestuurslid Peter van Sleuwen ontving afgelopen donderdag tijdens een goed bezochte jaarvergadering van harmonie Sint Servaes de Pluim 2012 voor zijn verdiensten voor de vereniging. Na bijna 24 jaar bestuurlijke betrokkenheid wil Peter graag ruimte maken voor anderen. Gelukkig mag de Dintherse vereniging blijven rekenen op  zijn muzikale inzet, maar daarnaast ook nog als commissielid in diverse werkgroepen. Voorzitter Lambert van der Ven roemde in zijn afscheidsspeech voor bestuurslid Peter van Sleuwen zijn loyaliteit aan de harmonie, maar bovenal zijn muzikale hart wat in alle bestuurlijke beslissingen bij Peter altijd de boventoon voert. De nestor van het huidige bestuur, die over enkele jaren zijn 50 jarig muziekjubileum hoopt te vieren, is een man van weinig woorden, maar vooral veel daden. Zo memoreerde de voorzitter aan zijn gedrevenheid op de bariton, zijn enthousiasme om muziek op anderen over te brengen in de harmonie, maar ook bij de Kornuiten. Daarnaast kennen we Peter van het beheer van de website, de oud-ijzercommissie, de PR-commissie en de instrumentencommissie. In het verleden heeft hij zich ingezet voor zowat alle commissies in de vereniging, waaronder de Dintherse avond en de Goederen- en Dienstenveiling. We verliezen met Peter als vertrekkend bestuurslid een enorme hoeveelheid verenigingsgeheugen, waar we steeds met respect en bewondering aan terug zullen denken. Het afscheid van Peter van Sleuwen kreeg een mooie extra dimensie, toen even later op de avond de Pluim 2012 werd uitgereikt. Ui t alle nominaties werd door het bestuur unaniem gekozen voor Peter van Sleuwen, die meerdere malen was genomineerd door onze eigen leden. Opnieuw nam voorzitter Lambert van der Ven het woord om Peter toe te spreken. En zo werd twee keer deze avond de loftrompet over deze betrokken muzikant en bestuurder gestoken. En verdiend!

De pluim van Servaes 2011

De Pluim van onze vereniging over het jaar 2011 gaat naar Willy van Langen.

Tijdens onze jaarlijkse algemene leden vergadering heeft harmonie Sint Servaes  ‘de Pluim’ voor 2011 toegekend aan Willy van Langen. Willy ontvangt deze belangrijke onderscheiding voor zijn vele verdiensten voor onze vereniging. Enigszins geëmotioneerd nam de bescheiden verenigingsman de waardering uit handen van voorzitter Lambert van der Ven in ontvangst.

De Pluim van harmonie Sint Servaes wordt jaarlijks uitgereikt in de Algemene Ledenvergadering. Leden kunnen andere verenigingsleden nomineren, waarna het bestuur een besluit neemt over de toekenning van de onderscheiding, die verwijst naar de pluim die ook op de hoofddeksels van de slagwerkers is te bewonderen.
Willy was door diverse leden genomineerd voor zijn tomeloze inzet op diverse terreinen. Zo is hij naast zijn muzikale inzet en betrokkenheid, actief in de instrumenten- en de oud-ijzercommissie. Elke donderdag is Willy met een vast groepje collega’s op pad om op afroep oud-ijzer op te halen. Daarnaast besteedt Willy veel tijd aan het doen van kleine reparaties aan instrumenten. Daarbij cijfert hij zichzelf regelmatig weg, om bij anderen het speelplezier te vergroten.
Daarnaast is Willy een trouw verenigingsmens. Bij serenades en repetities is Willy altijd aanwezig. Eerder tijdens de avond kreeg Willy nog de waardering van de vergadering voor 100% aanwezigheid bij de repetities in het afgelopen jaar!
Kortom diverse leden hadden in hun voordracht mooie woorden voor deze prachtige harmonieman! Willy, ook langs deze weg proficiat. We zijn blij dat jij in onze vereniging bent! Geniet van deze mooie waardering van je collega-muzikanten!

De pluim van Servaes 2010

De Pluim van onze vereniging over het jaar 2010 gaat naar Martje van den Broek.

Traditioneel werd tijdens de ALV de Pluim van de Vereniging uitgereikt voor het jaar 2010. Het bestuur ontving vijf nominaties, waaruit de pluim door het bestuur werd toegewezen aan Martje van den Broek-Konings. In de nominatie werd Martje geroemd om haar vele werkzaamheden als bestuurslid gedurende 14 jaar in onze vereniging. Zo was als bestuurslid actief in de muziekcommissie en later in de opleidingscommissie. Met grote zorgvuldigheid en betrokkenheid heeft zij dit werk in de afgelopen jaren gedaan.Daarnaast wordt Martje geroemd voor haar grote opkomst bij de wekelijkse repetities (verschillende jaren had zij een 100% opkomst) en de talrijke aanwezigheid bij serenades. Ondanks haar jonge gezin is ze steeds present vanuit haar woonplaats Nistelrode.Ook is Martje actief in verschillende commissies. Zo is de voorspeelmiddag al jaren in goede handen bij Martje en haar collega’s, zorgt ze voor de koek en zopie bij de oud-ijzeractie en is ze ook present bij de jaarlijkse donateursactie.Kortom, reden genoeg voor deze mooie erkenning! Van harte proficiat en we weten dat we altijd op Martje mogen rekenen ook in de toekomst.

De pluim van Servaes 2009

De Pluim van onze vereniging over het jaar 2009 gaat naar Arian Deckers.

We hebben de pluim een aantal jaren geleden ingevoerd om iemand of een groepje mensen speciaal in het zonnetje te zetten, die een bijzondere verdienste voor de vereniging leveren of hebben geleverd en die we graag in het zonnetje willen zetten. We willen leden in de gelegenheid stellen mensen te nomineren. Daar wordt nog mondjesmaat gebruik van gemaakt en dat vinden we jammer. We danken de leden die dit jaar iemand hebben voorgedragen, maar hopen voor komende jaren nog meer nominaties te krijgen. Dit jaar hadden we overigens wel een behoorlijke lijst aan nominaties, maar waren er ook een aantal nominaties uit het bestuur zelf.   Uit de negen nominaties kozen we voor dit jaar Arian Deckers. Arian is een gedreven en gemotiveerde jeugddirigent. Hij stimuleert de allerjongsten in onze vereniging tot samenspel, wat een bewonderenswaardige zaak is, waar heel veel geduld voor nodig is.. Hiermee draagt Arian aan onschatbare manier bij aan de basis van onze vereniging. Elke vrijdagavond en elke donderdag om de veertien dagen is Arian present voor opstap- en opleidingsorkest. Ook bij concerten en optredens is hij een aanjager. Hij maakt nieuwe verbindingen met omliggende muziekkorpsen en werkt samen met het bestuur aan een stuk continuïteit om jonge muzikanten podiumervaring op te laten doen. Hij vervult zijn rol als dirigent met verve en toont daarin zijn talenten, waarin hij ook zijn beperkingen durft te tonen. Hiervoor zoekt hij dan ook graag ondersteuning bij het bestuurslid opleidingen en is hij nadrukkelijk op zoek in samenspel en samenspraak, ook met de dirigent van het grote harmonieorkest, de opleidingen goed vorm te geven.   Daarnaast draagt het bestuur aan dat hij een zeer regelmatige bezoeker is van de wekelijkse repetities, met daarin ook zijn geregelde afstemming met Eric om een doorgaande lijn in de vereniging te bewerkstelligen.. Ook vervangt hij waar nodig Eric als dirigent, maar ook bij serenades bij afwezigheid van de tamboermaître neemt hij leiding voor het blaasgedeelte. Het is het bestuur dan ook een eer om de pluim 2009 te overhandigen aan Arian Deckers.

De Pluim van Servaes 2008

De Pluim van onze vereniging over het jaar 2008 gaat naar onze oud-voorzitter Jan Nelissen.

Nadat de pluim in 2007 op ludieke wijze werd geïntroduceerd door Frans Jacobs, is vorig jaar besloten deze ‘pluim’ elk jaar uit te reiken. Vorig jaar werd de Pluim over 2007 toegekend aan de oud-ijzercommissie. Nu we inmiddels mogen gaan spreken van een traditie zijn dit jaar de leden van de harmonie genodigd een nominatie te doen voor de pluim, waaruit het bestuur een keuze heeft gemaakt. Jan Nelissen is dit jaar gekozen de Pluim van 2008 te ontvangen vanwege zijn grote inzet voor onze vereniging. Vorig jaar nam Jan afscheid na een periode van acht jaar voorzitterschap en beëindigde toen ook zijn lidmaatschap om de weg vrij te maken voor nieuwe bestuurders. Jan heeft in de periode van 2000 tot 2008 op een doortastende manier leiding gegeven aan onze vereniging en de vereniging in 2008 achter gelaten als een goed geoliede, gezonde organisatie. Ondanks alle mooie woorden vorig jaar heeft het bestuur gemeend de nominatie over te nemen en Jan nog eens extra in het zonnetje te zetten. En zoals Jan in zijn dankwoord ook aangaf. “Iedereen vindt het fijn om een keer extra over de bol te worden geaaid. Ik ook dus!”. Een Pluim voor alles wat Jan voor onze vereniging heeft betekend en nog steeds achter de schermen voor onze vereniging doet. Jan, van harte proficiat met deze mooie onderscheiding.

De Pluim van Servaes 2007

Een door Frans Jacobs in 2007 ingezette traditie om een pluim aan iemand met een bijzondere verdienste voor de vereniging uit te reiken, heeft dit jaar definitief zijn intrede gedaan.

De pluim, prachtig vormgegeven door ons eigen lid Ronnie van Grunsven, wordt voortaan jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering uitgereikt.

Dit jaar heeft het bestuur ervoor gekozen om de pluim uit te reiken aan het oud-ijzerteam, wat elke donderdagochtend door Dinther rijdt om oud-ijzer op te halen bij mensen die zich met oud-ijzer bij het oud-ijzerteam hebben aangemeld.Hiermee vertolken zij een zichtbare rol vanuit onze vereniging naar de gemeenschap en ondersteunen met de opbrengst onze vereniging. De pluim gaat in het bijzonder naar Joop Traa, die onlangs stopte met zijn werkzaamheden voor de oud-ijzercommissie, maar jarenlang bovenmatig veel uren in de vereniging heeft gestopt door al het binnenkomende ijzer, nadat het was opgehaald, te ordenen op soort. Hierdoor kreeg het een nog groter rendement voor onze vereniging.

De aanwezige commissieleden Gerard Barten, Willy van Langen, Piet van de Ven, Wim Smits, Wim Hermans en Joop Traa werden hierna door kersverse voorzitter Lambert van der Ven in het zonnetje gezet. De pluim gaat mee naar Joop Traa en alle andere leden van het oud-ijzerteam krijgen onderstaande foto mooi ingelijst als herinnering aan deze prachtige onderscheiding.
En wie weet gaat de pluim de komende periode, als trofee gewonnen na een toernooi, langs de huizen van genoemde heren om te prijken op de schoorsteenmantel. Wie weet?

Nogmaals, ook langs deze weg, heel hartelijk dank voor jullie enorme verdienste voor onze vereniging en we hopen nog lang op jullie steun te mogen rekenen.