Beste leden van Muziekvereniging Servaes,

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de landelijke maatregelen in de strijd tegen het coronavirus zijn aangescherpt. Alle samenkomsten tot 1 juni zijn verboden. Dit houdt in dat onze vereniging ook alle activiteiten tot 1 juni moet afgelasten. Afhankelijk van de situatie bekijken we tegen die tijd óf en wanneer we weer activiteiten kunnen gaan oppakken.

Repetities en thuis oefenen

Alle repetities komen dus te vervallen. Toch hopen wij dat iedereen zijn/haar instrument regelmatig blijft bespelen. Het uitvallen van de repetities geeft jullie wellicht extra tijd om thuis individueel hun techniek bij te spijkeren. Mocht je daar hulp, tips of inspiratie bij nodig hebben, raadpleeg dan iemand uit je sectie, de dirigent of leraar.

Muzieklessen

De muzieklessen voor onze leerlingen kunnen niet fysiek plaatsvinden. Gelukkig worden de muzieklessen – daar waar mogelijk – al met veel enthousiasme op een alternatieve online manier ingevuld. Daar zijn we enorm blij mee. Zo gaat de muziekeducatie van onze leerlingen toch door.

Dinther Proms oktober 2020

De maatregelen hebben ook invloed op de voorbereidingen voor de Proms 2020. Wij krijgen vanuit de leden hierover veel vragen. Wij begrijpen jullie zorgen. De Stuurgroep van de Proms is in beraad over wat de consequenties en mogelijkheden zijn voor de Proms. Zodra de Stuurgroep – in samenwerking met het bestuur – besluiten heeft genomen en daarover meer duidelijkheid kan geven, ontvangen jullie natuurlijk een bericht.

Overige activiteiten

  • Tweede Paasdagviering: Zoals eerder aangegeven, zullen wij dit jaar geen muzikale inbreng hebben.
  • Oud ijzeractie 4 april 2020: Afgelast. We hopen later dit jaar een nieuwe datum te plannen.
  • Bernhezer Solistenconcours: Zal dit jaar niet doorgaan en wordt uitgesteld tot voorjaar 2021.
  • Koningsdag + Lintjesregen: mochten er in Bernheze dit jaar toch activiteiten doorgaan, dan zullen wij geen muzikale invulling geven.
  • Algemene Ledenvergadering 2020: Wordt door deze bijzondere omstandigheden doorgeschoven tot nader bericht.
  • Jumbo Jeugd Muziekfestival 22 maart 2020: Was reeds afgelast. Nieuwe datum is bekend: zondag 11 april 2021.

Denk aan elkaar

Wij betreuren het dat de activiteiten van onze vereniging niet door kunnen gaan. Deze tijd vraagt om aanpassing en begrip. Het wegvallen van onze wekelijkse ontmoetingen en vaste patronen is voor ons allemaal een groot gemis. Laten we samen zorgen dat niemand zich in deze periode in de steek gelaten voelt. Denk aan elkaar en steun elkaar waar mogelijk met woord en gebaar.

Rest ons jullie allemaal veel sterkte toe te wensen in deze bizarre situatie. Doe voorzichtig en blijf gezond en sterk.

 

Het bestuur van Muziekvereniging Servaes