De berichtgeving van het RIVM over de actuele ontwikkelingen van het coronavirus en contact met de GGD Hart voor Brabant, hebben het bestuur doen besluiten zowel de Voorspeelochtend als het Vriendenconcert van a.s. zondag 15 maart te moeten afgelasten. We willen als vereniging geen enkel risico lopen m.b.t. verspreiding van het virus. Ook willen wij onze leden en bezoekers niet voor onnodige, moeilijke dilemma’s stellen om te kiezen of ze wel/niet naar onze activiteiten moeten komen. Het betreurt ons zeer, maar naar onze mening is dit enige goede keuze die we op dit moment kunnen maken.

We kunnen nu nog niets zeggen over een vervolg van deze activiteiten. Dit komt doordat de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus niet te voorspellen zijn. Natuurlijk zullen wij op een ander moment stilstaan bij het huldigen van de jubilarissen. Dat feestje houden we dus tegoed. Het bestuur gaat nog in beraad wanneer dat gaat plaatsvinden. We houden jullie hiervan op de hoogte.

Het bestuur houdt alle berichten over het coronavirus nauwlettend in de gaten. Mochten er vanuit de overheid maatregelen worden opgelegd die mogelijk onze vereniging nog meer raken, dan laten wij dat zo spoedig mogelijk weten. Zie voor actuele informatie over het coronavirus  de website van het RIVM.