Opstaporkest

Het Opstaporkest is ons orkest van de allerjongste blaasmuzikanten. Na één jaar muziekles komen hier leerlingen met diverse instrumenten bij elkaar om vooral het samenspelen te bevorderen. Het Opstaporkest is voor leerlingen die nog geen muziekdiploma bezitten, het bereidt leerlingen voor op het Opleidingsorkest.
Het Opstaporkest repeteert eenmaal in de twee weken op vrijdag in De Muziekfabriek onder leiding van Arian Deckers.

Leerlingen vinden het heel plezierig om samen te spelen en bevordert de motivatie om door te gaan enorm. Vooral het spelen van een muziekpartij in een groter muziekstuk is voor de meesten een ervaringen, die hen de weg wijst in hun muziekopleiding. Toetreding vindt plaats na 1 jaar muziekles.