Opleidingsorkest

Naast het opstaporkest en het groot harmonieorkest is bij Muziekvereniging Servaes een muziekgezelschap met louter en alleen muzikanten in opleiding: het Opleidingsorkest. Het opleidingsorkest biedt de muzikanten in opleiding de gelegenheid op een hoger niveau te leren samenspelen. Met name het individuele niveau, maar ook het groepsniveau staan steeds centraal om aansluiting te vinden bij het niveau wat nodig is om goed in het grote harmonieorkest mee te gaan spelen. Plezier in muziek maken staat echter steeds voorop.

Het opleidingsorkest speelt ook geregeld voor publiek om op die manier de nodige podiumervaring op te doen. Zo zijn ze regelmatig te zien in de Sint Servatiuskerk bij jeugd- en gezinsvieringen, maar worden er ook regelmatig uitwisselingsconcerten georganiseerd. Het orkest bestaat uit ongeveer 14 leerlingen die bijna allemaal in het bezit van zijn van een A-diploma. Eenmaal voorzien van een B-diploma stromen de muzikanten door naar het grote harmonieorkest. Iedere donderdag wordt er in De Muziekfabriek gerepeteerd onder de bezielende leiding van Arian Deckers. Bij concerten worden indien nodig muzikanten uit het harmonieorkest toegevoegd.

Na aansluiting bij het grote harmonieorkest spelen de muzikanten nog minimaal één jaar bij het opleidingsorkest om ook het niveau van dat orkest zo hoog mogelijk te houden. In die periode zijn er dus twee repetities per week voor de muzikant.