Mandy Verhoeven eerste vrouwelijke voorzitter Muziekvereniging Servaes

De algemene ledenvergadering van Muziekvereniging Servaes uit Dinther heeft op donderdag 21 maart jl. Mandy Verhoeven uit haar midden gekozen als haar nieuwe voorzitter. Voor het eerst in de bijna 90-jarige geschiedenis van de vereniging heeft Muziekvereniging Servaes een vrouwelijke voorzitter. Verhoeven volgt Lambert van der Ven op, die een jaar geleden de voorzittershamer al had neergelegd. Tijdens de ledenvergadering kreeg Mandy de voorzittershamer officieel overhandigd door haar voorganger Lambert van der Ven.

Mandy Verhoeven is geen onbekende voor de vereniging. Ze is al vele jaren een vertrouwd gezicht op de eerste rij van ons harmonieorkest. Als ervaren fluitist is zij trouw iedere donderdagavond aanwezig bij de repetities. Ook bestuurlijk draagt Mandy al vele jaren haar steentje bij. Sinds 2007 is zij de penningmeester van onze vereniging. Als accurate beheerder van de penningen, met jaarlijks vele lofuitingen vanuit de kascontrolecommissie, heeft zij laten zien dat de financiën van onze vereniging bij haar in goede handen waren.

Mandy motiveerde haar kandidatuur met de boodschap veel uitdaging te zien in het leidinggeven aan een dynamische organisatie. Het afgelopen jaar heeft zij, na het afscheid van Lambert van der Ven en bij absentie van een nieuwe voorzitter, de rol van vicevoorzitter op zich genomen. Gedurende die periode heeft zij mogen ervaren dat de functie van voorzitter een mooie taak is om te vervullen. Het geeft haar enorm veel plezier en energie om als voorzitter samen met collega bestuursleden, alle leden en vrijwilligers te werken aan een gezonde toekomst van de vereniging waarin de kernwaarden kwaliteit, plezier, samen doen, verbinden en vernieuwen centraal staan. Deze ervaring heeft haar doen besluiten een switch te maken ten aanzien van haar bestuurlijke taken: van penningmeester naar voorzitter.

De vereniging is blij dat Mandy deze stap zet en dat de functie van voorzitter vanuit het eigen bestuur worden ingevuld. Haar jarenlange bestuurlijke ervaring komt zeker ten goede aan de continuïteit van de vereniging. De vereniging zocht een daadkrachtige bestuurder, die leiding kan geven aan een vrijwilligersorganisatie, die affiniteit heeft met muziek, maar zeker ook iemand met visie op de plek van de vereniging in de lokale gemeenschap en dit met een passend netwerk kan behouden en versterken. Het afgelopen jaar heeft Mandy ons laten zien dat deze rol haar zeer zeker is toevertrouwd.

Vacature penningmeester

Deze bestuurswisseling brengt echter met zich mee dat Muziekvereniging Servaes op zoek moet naar een nieuwe penningmeester. Zie jij jezelf deze uitdaging aangaan? Of wil je meer informatie? Neem contact op met onze voorzitter Mandy Verhoeven (voorzitter@muziekverenigingservaes.nl of 06-48103687) of secretaris Myrtille Verhagen (secretaris@muziekverenigingservaes.nl of 06-21633503).