Jubilarissen Gerard Barten en Willy van der Steijn in het zonnetje gezet

Gisterenavond hebben we Gerard Barten en Willy van der Steijn, twee van onze ereleden en beiden voormalig voorzitters, mogen verblijden met een prachtige serenade op Plein 1969. Beide heren zijn 60 jaar lid van onze vereniging. Wat een mijlpaal! En wat zijn we bijzonder trots op onze jubilarissen. Nog steeds dragen de heren een steentje (of steen mogen we wel zeggen) bij aan onze vereniging. Met medewerking van de families zijn Gerard en Willy nietsvermoedend naar een zonovergoten Plein 1969 gelokt. Speciaal voor hen stond het korps van Muziekvereniging klaar voor een openluchtserenade. Wat waren ze blij verrast!

Eerder huldigingsmoment afgeblazen vanwege corona

Na eerst geluisterd te hebben naar enkele marsen, opende voorzitter Mandy Verhoeven haar woordje met dat we het muziekjaar zó anders voorgesteld hadden toen we begonnen te plannen aan het jaar 2020. Een muziekjaar waarin Muziekvereniging Servaes haar 90-jarig bestaan viert met een bijzondere opening tijdens het vriendenconcert op 15 maart. Tijdens dit concert zouden we stil staan bij onze jubilarissen en hen in het zonnetje zetten. Helaas gooide het coronavirus roet in het eten en moesten we het concert inclusief de huldigingen afblazen.

We hebben een tijdje afgewacht in de hoop dat er op korte termijn toch een concert mogelijk was om onze jubilarissen te huldigen. Maar de huidige situatie maakt dat we helaas hebben moeten besluiten het op een andere manier aan te pakken. Na een langzame opstart met het harmonieorkest en de slagwerkgroep in de Muziekfabriek en na overleg met de familie kwam het idee van een speciale openluchtserenade met een mooi korps op gepaste afstand van elkaar. Het feliciteren door het schudden van handen gaat helaas niet, maar onze felicitaties brachten wij middels de mooie klanken van onze muziek.

Extra feestelijke dag

Het moment van huldigen op maandag 13 juli was niet voor niets gekozen. Gisteren was het ook echt feest voor Gerard Barten, want hij mocht 89 verjaardagskaarsjes uitblazen. Een mooi moment dachten wij om deze serenade te komen brengen en een mooie reden om hem naar Plein 1969 te lokken. Ook Willy van der Steijn viert een mooi feest deze zomer, want Willy en Marijke zijn 50 jaar getrouwd.

Jarenlange bewonderenswaardige inzet voor de vereniging

We gaan even terug in de tijd en blikken terug op de lange en zeer verdienstelijke ‘verenigingscarrière’ van beide heren.

Voor Gerard Barten was het een bijzondere weg naar onze vereniging. Hij kwam namelijk zonder instrument. Zijn vader Mies Barten was voorzitter van onze vereniging en wilde het stokje overdragen. Gerard was de beoogde opvolger, maar moest nog een tijdje op toestemming wachten van de Pastoor. Na twee jaar kwam deze gelukkig. Vervolgens heeft Gerard de rol als voorzitter van 1960 tot 1994 vervuld. En daarna gaf hij de voorzittershamer door aan Willy. Velen van onze huidige muzikanten verheugden zich iedere vrijdag op de handgeschreven brief van de voorzitter. Iedere week wist hij weer een pagina te vullen over het reilen en zeilen binnen onze vereniging. Uiteraard zit hij nog steeds niet stil en is hij nog actief voor onze vereniging als voorzitter van Stichting Vrienden van Servaes. Veel mensen in het dorp heeft hij lid gemaakt van ‘zijn’ club van 100. Ook was hij lang de stuwende kracht achter de oudijzer-commissie, die wekelijkse de straten van Dinther afstruint, en ook zeer nauw betrokken bij de donateursactie.

Als klein mannetje is Willy van der Steijn begonnen op de klarinet en werd hij als 12-jarige, lid van onze vereniging. Nog steeds speel jij dit mooie instrument bij het seniorenorkest. Willy is ruim 30 jaar actief geweest binnen het bestuur tot 2000 toe. Als secretaris, als vice-voorzitter en ook als voorzitter heeft hij zich ingezet. Maar ook bij allerlei commissieactiviteiten. Met name bij promsconcerten, jubileumvieringen, maar zeker ook bestuurlijk heeft hij zijn beste kunnen in de vereniging gestopt en dat doet hij nog steeds. Met een bewonderenswaardige inzet en zorgvuldigheid is hij actief in onze vereniging. Ook dit jaar had hij zitting in de zondagcommissie voor de Proms 2020. Al vele vergaderingen en tijd was hierin geïnvesteerd om een mooie zondagmiddag voor het dorp te verzorgen. Deze ideeën parkeren voor een volgende keer.

Ereleden, trouwe fans en raadgevers

Gerard en Willy, beiden als ereleden verbonden aan onze vereniging. Ieder vanuit een eigen rol nog actief in/voor onze club. Nog steeds zijn beide heren graag van de partij bij een concert of andere activiteit van de vereniging. Ook geven ze het huidige bestuur graag advies en ventileren ze hun mening; gevraagd en soms ook wel eens ongevraagd. Uiteraard heel goed bedoeld en dat waarderen wij zeer. In hun adviezen en verhalen klinkt altijd door waar de vereniging voor staat, namelijk samen, een eenheid en verbondenheid.

We hopen nog lang van Gerard en Willy te mogen genieten en wensen hen nog heel veel plezier binnen onze vereniging. We bedanken hen voor hun enorme betrokkenheid, vriendschap en verbondenheid! Gerard, ook nogmaals van harte gefeliciteerd met jouw 89e verjaardag en Jet bedankt dat wij Gerard als 60 jaar mogen lenen op veel momenten. Willy, van harte gefeliciteerd met jouw 60-jarig jubileum en uiteraard ook Marijke hartelijk dank dat wij nog steeds gebruik mogen maken van de tijd. Alvast een hele fijne dag toegewenst deze zomer met jullie gouden huwelijk.

Speciale insigne opgespeld

Bij zo’n mijlpaal hoort uiteraard een mooi aandenken. Het uitreiken hiervan gebeurde vanwege corona op een bijzondere manier. Dit keer is het niet de voorzitter die de insigne opspeld en de oorkonde en de mooie bos bloemen overhandigd, maar vragen wij familieleden ons te helpen om zo op gepaste afstand van elkaar te blijven. Met een extra mars en een ‘lang zullen zij leven’ sloten wij deze bijzondere serenade af.

Een slotwoord van onze voormalige voorzitters kon natuurlijk niet achterwege blijven. Dankbaar en vol trots hebben ze genoten van deze muzikale verrassing!