Jaarlijkse donateursactie Muziekvereniging Servaes

Deze week valt bij alle inwoners van de kern Dinther een envelop van Muziekvereniging Servaes op de mat. Het betreft een ludieke enveloppenactie voor de jaarlijkse donateursactie, waarbij je Servaes voor twee kunt laten tellen, Servaes de vijf kunt geven of Servaes een tien kunt laten verdienen.

Met deze ludieke actie vraagt Muziekvereniging Servaes om uw financiële steun. We hebben dit jaar een mooi thema uitgekozen: muziek verrijkt je leven. Want of je nu jong of oud bent, rijk of arm, man of vrouw: muziek doet je wat. Muziek kan je vrolijk maken, je kunt er op dansen, maar even zo goed kan muziek je troosten bij verdriet en verlies. Al die aspecten zitten in de muziek die Muziekvereniging Servaes in haar repertoire heeft. Wat betekent muziek voor u? Denk daar eens over na al u de envelop in de brievenbus aantreft.

Volgende week – in de week van 25 juni – komen de leden van Muziekvereniging Servaes weer langs alle deuren de enveloppen op te halen. Wij zijn u op voorhand dankbaar voor uw onmisbare, zeer gewaardeerde bijdrage. Wilt u de envelop alsjeblieft alvast klaarleggen?

Het in stand houden van onze muziekvereniging kan alleen maar met uw steun. Velen doen dat al jaren door een automatische gulle gift of door lid te zijn van de stichting Vrienden van Servaes, waarvoor natuurlijk ook veel dank. U kunt ook vriend van Muziekvereniging Servaes worden. Voor slecht € 45,00 per jaar ondersteunt u de vereniging structureel. Wilt u Vriend van Servaes worden, neem dan contact met ons op via info@muziekverenigingservaes.nl.

Bij deze nodigen wij u ook uit om op zondag 1 juli a.s. het jaarlijkse Zomeravondconcert, een compleet optreden van muzikanten en slagwerkers van Muziekvereniging Servaes, bij te wonen. Het concert vindt plaats in de tuin van de Abdij van Berne, tussen De Muziekfabriek en de abdijgebouwen (Abdijstraat 53 in Heeswijk-Dinther) en begint om 19.00 uur. De entree is gratis en iedereen is van harte uitgenodigd om te komen luisteren.