Beste leden van Muziekvereniging Servaes,
 
Door de verregaande maatregelen vanwege het Coronavirus, zijn wij genoodzaakt t/m 6 april 2020 ALLE activiteiten van Muziekvereniging Servaes te annuleren. Dit houdt in dat de repetities, (individuele) muzieklessen en vergaderingen NIET doorgaan. Ook onze jaarlijkse oudijzeractie op 4 april moet worden afgelast. Verder zal ook de bijdrage van de ensembles tijdens de Tweede Paasdagviering komen te vervallen, omdat repeteren er de komende weken niet inzit.
 
Tot slot hebben wij ook besloten de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 16 april uit te stellen. Conform onze statuten moet een ALV binnen 6 maanden na het einde van het kalenderjaar plaatsvinden (dus uiterlijk 30 juni). Wij hopen tijdens de bestuursvergadering van april (mits de situatie dat toelaat) een nieuwe datum te kunnen prikken. Wij houden jullie hiervan op de hoogte.
 
Wij wensen jullie allemaal veel sterkte in deze bizarre situatie en we hopen jullie snel weer te zien in goede gezondheid!
 
Het bestuur van Muziekvereniging Servaes