Vrienden van Servaes

Vrienden van Servaes2018-03-17T18:33:54+00:00

Een aantal jaren geleden hebben mensen uit de Dintherse gemeenschap, waaronder leden van de harmonie, een Stichting Vrienden van Harmonie Sint Servaes opgericht. Zij dragen financieel bij aan de harmonie, waar het gaat om grote kostenposten als opleiding van nieuwe muzikanten, aanschaf en onderhoud van instrumenten en uniformering. De doelstelling van de stichting is het inzamelen van geldmiddelen het in stand houden van onze harmonie en haar functioneren te bevorderen.
Vrienden van Sint Servaes betalen een jaarlijkse bijdrage van € 45,00 en wordt inmiddels door ongeveer 150 leden overgemaakt.
Indien u de harmonie een warm hart toedraagt en ook financieel wilt steunen kunt u ook Vriend worden. U kunt dan contact opnemen met Gerard Barten, via email: vrienden@st-servaes.nl,  via telefoon 0413  291402. Ook kunt u contact opnemen met ons secretariaat via secretariaat@st-servaes.nl. Wij sturen uw belangstelling voor de Stichting Vrienden dan door.

Alvast bedankt.